betty88

Chữ ký

cuộc sống luôn bắt ta chạy .. một khi dừng lại ... ta sẽ bị bỏ rơi phía sau :chay::nhaykieumoi:

Người theo dõi

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
  2. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
Top