be09

Lập trình VBA trong Excel
Nơi ở
Phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Occupation
Nơi công tác: Sở Tài nguyên và Môi trường

Chữ ký

Thà làm hạt cát ở sông Hằng, còn hơn làm quả núi ở nơi hoang mạc.

Các danh hiệu

 1. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
Top