Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Angel Angel O:) O:-)
Chris Putnam Chris Putnam :putnam:
colonthree colonthree :3
Confused Confused o_O O_o o.O O.o
Cry Cry :'(
Devil Devil 3:) 3:-)
Frown Frown :-( :( :[ =(
Gasp Gasp :-O :O :-o :o
Grin Grin :D =]] :-D :d
Grumpy Grumpy :mad: >:( :@ >:-(
Heart Heart <3
Kiki Kiki ^_^
kiss kiss :-* :*
like like (y)
Pacman Pacman :v :V
robot robot :|]
shark shark (^^^)
Smile Smile :) :-) (: :] =)
Squint Squint -_-
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p :P :-p :-P =P
Sunglasses Sunglasses 8-| 8| B-| B|
Unsure Unsure :-/ :\ :-\
upset upset >:O >:-O >:o >:-o
wink wink ;) ;-)
003 003 :daukhowa:
004 004 :lanhwazi:
019 019 :bopne:
02 Aggressive 02 Aggressive :hayhay:
02 Bowhead 02 Bowhead :bowhead:
02 Bwcats 02 Bwcats :aleale:
02 Catdance 02 Catdance :catdance:
02 Idiotdance 02 Idiotdance :diotdance:
02 Lefright 02 Lefright :lefright:
02 Shaking 02 Shaking :shaking:
02 Smackhead 02 Smackhead :smackhead:
02 Smoothmove 02 Smoothmove :smoothmove:
02 Stars01 02 Stars01 :stars01:
02 Taichi 02 Taichi :taichi:
02 Turnhead 02 Turnhead :turnhead:
02 Wawa 02 Wawa :wawa:
020 020 :020:
021 021 :021:
03 03 :03:
031 031 :031:
04 04 :saywat:
06 06 :hmm:
07 07 :huhu:
11 002 11 002 :aww:
1dayb4final 1dayb4final :dapdau:
1stweek 1stweek :mohoi:
277007 5369414 277007 5369414 :aaa:
2daysb4final 2daysb4final :chanwa:
33 33 :mygaz:
5daysb4final 5daysb4final :guc:
6daysb4final 6daysb4final :nghenhac:
7daysb4final 7daysb4final :dingu:
B4midterm B4midterm :roisao:
Byebye Byebye :byebye:
Cai Nhau Cai Nhau :cainhau:
Co Y Tuong Xau Co Y Tuong Xau :ohshoo:
Duringfinal Duringfinal :tieurui:
Duringmidterm Duringmidterm :huhuhu:
e hèm e hèm :ehem:
Go Mo Go Mo :gomo:
Hourb4final Hourb4final :biendi:
Icon027 Icon027 :plz:
Iem Nguong Qua May Anh Oi Iem Nguong Qua May Anh Oi :yayyay:
Khoc Nhung Ko Chiu Thua Khoc Nhung Ko Chiu Thua :choxem:
Knowfinalschedule Knowfinalschedule :troioi:
La Bay La Bay :labay:
Lac Dau Lac Dau :lacdau:
Lau Mo Hoi Lau Mo Hoi :laumohoi:
Le Luoi Le Luoi :leluoi:
M51 M51 :tungtangdichoi:
Newschoolsemester Newschoolsemester :quyettam:
Ngoi Xom Ngoi Xom :ngoixom:
Nightb4final Nightb4final :hocbai:
Onion02 Onion02 :yeehee:
Onion05 Onion05 :shy:
Onion07 Onion07 :dammit:
Onion08 Onion08 :blaaa:
Onion09 Onion09 :brr:
Onion10 Onion10 :wat:
Onion11 Onion11 :icy:
Onion12 Onion12 :ohluv:
Onion13 Onion13 :hihi:
Onion14 Onion14 :ack:
Onion17 Onion17 :zzz:
Onion18 Onion18 :god:
Onion21 Onion21 :innocent:
Onion22 Onion22 :nuttin:
Onion24 Onion24 :haya:
Onion26 Onion26 :&_&:
Onion27 Onion27 :coolwater:
Onion28 Onion28 :hero:
Onion32 Onion32 :idea:
Onion33 Onion33 :huh:
Onion34 Onion34 :xD:
Onion35 Onion35 :respect:
Onion36 Onion36 :sick:
Onion37 Onion37 :arg:
Onion38 Onion38 :+.+:
Onion40 Onion40 :yellowcard:
Onion41 Onion41 :redcard:
Onion42 Onion42 :yoyo:
Onion45 Onion45 :kochiudau:
Onion46 Onion46 :grr:
Onion48 Onion48 :=_=:
Onion50 Onion50 :whs:
Onion55 Onion55 :^_^:
Walkoutexamhall Walkoutexamhall :gucnga:
Yct031 Yct031 :ohman:
Yct201 Yct201 :help:
Yct521 Yct521 :lalala:
Yct541 Yct541 :maccowa:
0111 0111 :0111:
021 021 :think:
051 051 :051:
071 071 :071:
081 081 :081:
091 091 :091:
141 141 :141:
151 151 :151:
161 161 :161:
171 171 :171:
181 181 :181:
191 191 :191:
211 211 :211:
221 221 :221:
231 231 :231:
261 261 :261:
271 271 :271:
281 281 :281:
291 291 :291:
301 301 :301:
31 31 :31:
311 311 :311:
321 321 :321:
331 331 :duahoa:
341 341 :singhi:
371 371 :nherang:
381 381 :luckhuc:
391 391 :okie:
401 401 :cungly:
41 41 :41:
411 411 :giotay:
421 421 :kinhmat:
431 431 :bonggiay:
441 441 :cuoihaha:
451 451 :chopmat:
481 481 :481:
491 491 :491:
501 501 :501:
511 511 :511:
521 521 :521:
531 531 :loimat:
541 541 :nhaymat:
601 601 :tote:
61 61 :61:
đập đầu nè đập đầu nè :241:
chóp chép chóp chép :chopchep:
dắt tay nhau tung tăng dắt tay nhau tung tăng :tungtang:
giả bộ khều giả bộ khều :giabokheu:
giận xịt khói giận xịt khói :gian:
ha ha ha ha ha ha :hah:
hừ, cáu rùi hừ, cáu rùi :caurui:
khoá miệng khoá miệng :khoamieng:
mọc sừng kìa mọc sừng kìa :mocsung:
nhảy khoái chí nhảy khoái chí :nhay:
thò mặt ra thò mặt ra :lelele:
10 10 :hi:
13 13 :rachoa:
15 15 :cuccu:
15 15 :15:
1998618 1998618 :khoc:
2 2 :quaylung:
2057966 2057966 :khocdudoi:
2142714 2142714 :lanlon:
23 23 :santa:
2375547 2375547 :chay:
24 24 :oho:
2421831 2421831 :mua:
2568177 2568177 :tuyetvoi:
2685157 2685157 :ngaytho:
2863634 2863634 :alo:
2996658 2996658 :mocmui:
3 3 :keomat:
3032942 3032942 :nguguc:
3113522 3113522 :tamrua:
3228481 3228481 :votay:
3316978 3316978 :noinhiu:
3487587 3487587 :thodai:
35 35 :bephuthuy:
3582399 3582399 :danhtrong:
4 4 :money:
4 Th Yoyo 4 Th Yoyo :dichoi:
43 43 :tea:
44 44 :oanuc:
45 45 :leu:
46 46 :hichic:
48 48 :ammuu:
49 49 :noikhung:
5 5 :taptheduc:
53 53 :roile:
56 56 :kissanh:
57 57 :xichdu:
58 58 :nhaykieumoi:
59 59 :tucao:
6 6 :biket:
61 61 :khonghiu:
62 62 :xoadau:
63 63 :lienhoantat:
64 64 :tinhtuong:
65 65 :ngacnhien:
66 66 :dangiuqua:
67 67 :hongio:
68 68 :daotac:
69 69 :pangcheo:
7 7 :dancing:
71 71 :danhchetne:
73 73 :kungfu:
75 75 :momong:
76 76 :dotphao:
78 78 :hawaii:
8 8 :sohappy:
9 9 :bdance:
a a ặc ặc a a ặc ặc :aaack:
Action01 Action01 :thadieu:
Action02 Action02 :nhayday:
Action07 Action07 :ngugat:
Action10 Action10 :boilan:
Action13 Action13 :danhrang:
Action14 Action14 :anmi:
Anger3 Anger3 :luagian:
Anger7 Anger7 :gian2:
đếm tiền đếm tiền :demtien:
có gì đâu, chuyện nhỏ có gì đâu, chuyện nhỏ :cogidau:
Cloth04 Cloth04 :noel2:
Cloth05 Cloth05 :noel1:
Cool1 Cool1 :cool1:
Cry7 Cry7 :cry7:
Deny2 Deny2 :deny2:
E1 E1 :e1:
E3 E3 :e3:
JFBQ00129061227D JFBQ00129061227D :wc:
JFBQ00150070111B JFBQ00150070111B :ngay:
JFBQ00156070205A JFBQ00156070205A :odau:
JFBQ00164070214A JFBQ00164070214A :chetvoita:
JFBQ00180070327A JFBQ00180070327A :chupanh:
JFBQ00186070405A JFBQ00186070405A :khakha:
JFBQ00188070409A JFBQ00188070409A :danghi:
Jfbq00191070412ahu0 Jfbq00191070412ahu0 :jfbq00191070412ahu0
JFBQ00195070417A JFBQ00195070417A :runcamcap:
JFBQ00197070418B JFBQ00197070418B :tuivotoi:
JFBQ00211070515A JFBQ00211070515A :dauqua:
JFBQ00214070517A JFBQ00214070517A :motsach:
JFBQ00219070525B JFBQ00219070525B :cuutui:
JFBQ00220070528A JFBQ00220070528A :JFBQ00220070528A:
JFBQ00222070605A JFBQ00222070605A :danhphan:
JFBQ00230070730A JFBQ00230070730A :humhum:
JFBQ00239070910A JFBQ00239070910A :tapta:
K3732942 K3732942 :dangyeu:
K3858966 K3858966 :anhhung:
K3918379 K3918379 :nheo:
K4041412 K4041412 :sowa:
K4232942 K4232942 :k4232942:
K4393411 K4393411 :liengdep:
K4463835 K4463835 :kinhhoang:
K4584756 K4584756 :daica:
K4664436 K4664436 :lasao:
K4744254 K4744254 :chetne:
K4857966 K4857966 :giabo:
K4929481 K4929481 :k4929481:
K5041412 K5041412 :k5041412:
K5197769 K5197769 :k5197769:
K5211829 K5211829 :k5211829:
K5392411 K5392411 :k5392411:
K5429592 K5429592 :k5429592:
K5686658 K5686658 :k5686658:
K5798618 K5798618 :k5798618:
K5824633 K5824633 :k5824633:
K5931592 K5931592 :k5931592:
K6095867 K6095867 :k6095867:
K6175436 K6175436 :k6175436:
K6233143 K6233143 :k6233143:
K6336855 K6336855 :k6336855:
K6431613 K6431613 :tungkinh:
K6528291 K6528291 :chetroi:
K6697769 K6697769 :troidat:
K6776486 K6776486 :nuhon:
K6836744 K6836744 :kingkong:
K6952724 K6952724 :udau:
K7028289 K7028289 :tinhtoan:
K7186658 K7186658 :gatdau:
Khi1057966 Khi1057966 :loaloa:
Khi1174946 Khi1174946 :conma:
Khi1342193 Khi1342193 :cheer:
Khi1519729 Khi1519729 :game:
Khi1625744 Khi1625744 :hochanh:
Khi1752724 Khi1752724 :xinloinhe:
Khi1839312 Khi1839312 :imlanglun:
Khi186258 Khi186258 :vaytay:
Khi1885867 Khi1885867 :chuanbidiedi:
Khi296977 Khi296977 :xinchao:
Khi331982 Khi331982 :tanghoa:
Khi579288 Khi579288 :giandu:
Khi663835 Khi663835 :depquadi:
Khi727189 Khi727189 :chuyengivay:
Khi875437 Khi875437 :cuoiranuocmat:
Khi955365 Khi955365 :chongmat:
lá là la lá là la :lala:
Lookdown05 Lookdown05 :xileuleu:
Love03 Love03 :love03:
Love05 Love05 :love05:
múa tùm lum múa tùm lum :muatumlum:
Move2 Move2 :longlanh:
muốn gì vậy ta muốn gì vậy ta :muongita:
nóng quá nóng quá :nongqua:
Puzzle1 Puzzle1 :khoquaha:
quê chưa kìa quê chưa kìa :quechua:
Smile01 Smile01 :matdeu:
Th 1 Th Yoyo Th 1 Th Yoyo :metwa:
Th 14 Th Yoyo Th 14 Th Yoyo :phienghe:
Th 6 Th Yoyo Th 6 Th Yoyo :macco:
Th 8 Th Yoyo Th 8 Th Yoyo :gaitai:
thấy ghê, ói luôn thấy ghê, ói luôn :thayghe:
Yocifans006 Yocifans006 :bumbum:
Yocifans009 Yocifans009 :sorrynha:
Yun04 Yun04 :dongbang:
Yun06 Yun06 :giavo:
Yun07 Yun07 :daica1:
2dance 2dance :2dance:
Adore Adore :adore:
After Boom After Boom :after_boom:
Ah Ah :ah:
Amazed Amazed :amazed:
Angel1 Angel1 :angel:
Angry Angry :angry:
Auto Auto :auto:
Bad Smelly Bad Smelly :bad_smelly:
Bad Smile Bad Smile :bad_smile:
Baffle Baffle :baffle:
Band Band :band:
Banghead Banghead :banghead:
Banginvg1 Banginvg1 :banginvg1:
Banned21 Banned21 :banned:
Beat Brick Beat Brick :beat_brick:
Beat Plaster Beat Plaster :beat_plaster:
Beat Shot Beat Shot :beat_shot:
Beated Beated :beated:
Beauty Beauty :beauty:
Beer Beer :beer:
Bicycle Bicycle :bicycle:
Big Smile Big Smile :big_smile:
Blink Blink :blink:
Blowup Blowup :blowup:
Blush Blush :blush:
Blush1 Blush1 :blush1:
Bomb1 Bomb1 :bomb1:
Book Book :book:
Boss Boss :boss:
Bounce8 Bounce8 :bounce8:
Bow Arrow Bow Arrow :bow_arrow:
Burn Joss Stick Burn Joss Stick :burn_joss_stick:
Byebye 002 Byebye 002 :byebye_002:
Canny Canny :canny:
Chair Chair :dapghe:
Cheers1 Cheers1 :cheers1:
Choler Choler :choler:
Cold Cold :cold:
Confident Confident :confident:
Confuse Confuse :confuse:
Confuse1 Confuse1 :confuse1:
Cool Cool :cool:
CoolgleamA CoolgleamA :coolgleamA:
Cray Cray :cray:
Dance Dance :dance:
Doubt Doubt :doubt:
Dribble Dribble :dribble:
Driving Driving :driving:
Drool5 Drool5 :drool5:
Eekout Eekout :eekout:
Embarrassed Embarrassed :embarrassed:
Evil Evil :evil:
Extreme Sexy Girl Extreme Sexy Girl :extreme_sexy_girl:
Fart3 Fart3 :fart3:
Feel Good Feel Good :feel_good:
Gathering Gathering :gathering:
Giggle Giggle :giggle:
Giljotiini Giljotiini :chemdau:
Give Rose Give Rose :give_rose:
Go Go :go:
Grimace Grimace :grimace:
Guitar Guitar :guitar:
Gun Bandana Gun Bandana :gun_bandana:
Gun Guns Gun Guns :gun_guns:
Gun Nep1 Gun Nep1 :gun1:
Gun Rifle Gun Rifle :gun_rifle:
Gun1 Gun1 :gun:
Gunsmilie1 Gunsmilie1 :2gun:
Haha Haha :haha:
Haha 002 Haha 002 :haha_002:
Hands Hands :hands:
Happy3 Happy3 :happy3:
Happybday1 Happybday1 :happybday:
Hell Boy Hell Boy :hell_boy:
Helpsmilie Helpsmilie :helpsmilie:
Hug Hug :hug:
Huglove Huglove :huglove:
Hungry Hungry :hungry:
Hurray Hurray :hurray:
Hypo Hypo :hypo:
Hysterical Hysterical :hysterical:
Iagree Iagree :iagree:
Ibbanana Ibbanana :ibbanana:
Icecream Icecream :icecream:
In Love In Love :in_love:
Kiss1 Kiss1 :kiss1:
Kisses Kisses :kisses:
Laugh Laugh :laugh:
Laugh1 Laugh1 :laugh1:
Lazy Lazy :lazy:
Lick Lick :lick:
Lion1 Lion1 :lion1:
Look Down Look Down :look_down:
Marsa37 Marsa37 :marsa37:
Matrix Matrix :matrix:
Matrix 2 Matrix 2 :matrix_2:
Misdoubt Misdoubt :misdoubt:
Money Money :tien:
Mwah1 Mwah1 :mwah1:
Naughty1 Naughty1 :naughty1:
Navbits Finallink Navbits Finallink :navbits_finallink:
Navbits Start Navbits Start :navbits_start:
New Shocked New Shocked :new_shocked:
Nvb Nvb :nvb:
Oh Oh :oh:
Ohmy Ohmy :ohmy:
Ops Ops :ops:
Partytime2 Partytime2 :partytime2:
Pcry Pcry :pcry:
Plane Plane :plane:
Play Ball Play Ball :play_ball:
Poster Offtopic1 Poster Offtopic1 :offtopic:
Poster Spam1 Poster Spam1 :spam1:
Quiet1 Quiet1 :quiet:
Racer Racer :racer:
Rain Rain :rain:
Rimshot Rimshot :rimshot:
Rofl Rofl :cuoilan:
Rolleyes Rolleyes :rolleyes:
Rules2 Rules2 :rules2:
Sad Sad :sad:
Sad Sad :buon:
Scooter Scooter :scooter:
Sexy Girl Sexy Girl :sexy_girl:
Shame Shame :shame:
Shout Shout :shout:
Showoff Showoff :showoff:
Skiing Skiing :skiing:
Sleep 1 Sleep 1 :sleep_1:
Smile Smile :cuoi:
Smilielol5 Smilielol5 :smilielol5:
Snoggk0 Snoggk0 :snoggk0:
Sorry1 Sorry1 :sorry:
Sp1175 Sp1175 :sp1175:
Spiderman Spiderman :spiderman:
Still Dreaming Still Dreaming :still_dreaming:
Stretcher Stretcher :stretcher:
Sure Sure :sure:
Surprise Surprise :surprise:
Surrender Surrender :surrender:
Svengo Svengo :svengo:
Sweat Sweat :sweat:
Sweatdrop Sweatdrop :sweatdrop:
Sweet Kiss Sweet Kiss :sweet_kiss:
Throb Throb :throb:
Thumbdown Thumbdown :thumbdown:
Thumbup Thumbup :thumbup:
Tire Tire :tire:
Tongue Tongue :tongue:
Too Sad Too Sad :too_sad:
Tooth Tooth :tooth:
Tooth1 Tooth1 :tooth1:
Unsure Unsure :unsure:
Velho Velho :velho:
Veryhappy Veryhappy :veryhappy:
Waaaht Waaaht :waaaht:
War1 War1 :war:
Weight Lift2 Weight Lift2 :weight_lift2:
What What :what:
Whistling Whistling :whistling:
Willy Nilly Willy Nilly :willy_nilly:
Wish Wish :wish:
Wootdance Wootdance :wootdance:
Worthy Worthy :worthy:
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.